תנאי בקשת מכרז

תקנון בקשת מכרז מדיה

 

להלן תנאי הגשת בקשה לקיום מכרז מדיה על פי מדיהתקציב:

 

  1. הלקוח מאשר למד מדיה לקיים מכרז מדיה על פי הפירוט המצורף בבקשת המדיה שלו.
  2. הלקוח מיפה את כוחה של מד מדיה באופן בלעדי לתקופה של 14 יום  לניהול מכרז מדיה.
  3. הלקוח מאשר שאין לו כל הסכם מגביל או התחייבות באמצעי הפרסום המצורפים בבקשתו.
  4. מד מדיה תגיש ללקוח  את שלושת התוצאות המובילות  במכרז תוך 4 ימי עבודה.
  5. כל הצעות המחיר כוללות  דמי ניהול מכרז ופיקוח ביצוע על ידי מד מדיה.
  6. הלקוח איננו מחוייב לקבל או לבצע את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה אחרת.
  7. התשלום בגין הזמנות פרסום  יועברו למד מדיה על פי תנאי האשראי של כל מדיה.
  8. האחריות ביצוע תוצאות המכרז הינה על החברות המגישות הצעותיהן במכרז בלבד.
  9. כל המחירים אינם כוללים מע"מ
x