בדיקת עלות הקמפיין האחרון שלך

בדוק את עלות המדיה שלך.

בחר את ערוצי המדיה בהם פרסמת ציין כמויות ותקופת פרסום וקבל את העלות המשוערכת לתקופה.

בחר את סוג המדיה לפרסום:
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
בחר סיסמא:
עיתונים:
כמות:
פורמט:
העלה קובץ: .doc,.docx,.pdf
הערות:
שלח
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
בחר סיסמא:
תחנות:
אורך תשדיר:
כמות תשדירים ביום:
מספר ימים:
העלה קובץ: .doc,.docx,.pdf
הערות:
שלח
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
בחר סיסמא:
תחנות:
אורך תשדיר:
סך הכל רייטינג:
תקופת פרסום:
העלה קובץ: .doc,.docx,.pdf
הערות:
שלח
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
בחר סיסמא:
אתרים:
פורמט:
מספר חשיפות:
העלה קובץ: .doc,.docx,.pdf
הערות:
שלח
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
בחר סיסמא:
פורמט:
כמות:
תקופה בשנה:
העלה קובץ: .doc,.docx,.pdf
הערות:
שלח
x